เนื้อหา

package สัมมนา

package สัมมนา 3 วัน 2 คืน

-พักรีสอร์ท + อาหาร 5 มื้อ  (เย็น– เช้า– เที่ยง+เย็น+เช้า) แถมฟรีกิจกรรม ห้องสัมมนา 1 วัน + ล่องแพเปียก+ แคนนู + คาราโอเกะ+

น้ำแข็งและน้ำดื่มตลอดการเข้าพักพิเศษ  20 ท่านขึ้นไป ท่านละ  2,599 บาท

วันแรก

13.00น. เดินทางถึงรีสอร์ทเช็คอินเข้าที่พัก ( ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก )

16.30น. กิจกรรมล่องแพเปียก แคนนูคายัค เล่นน้ำตามอัธยาศัย

18.00น.  รับประทานอาหารมื้อเย็นและคาราโอเกะ

 23.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆคะ

08.30น. เข้าห้องสัมมนาหัวข้อ................................................................................................................................

12.00น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง ที่ลานอาหาร

13.00น. เข้าห้องสัมมนา...............................................................................................................................

16.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30น. กิจกรรมล่องแพเปียก เล่นน้ำ เล่นเรือแคนนู

18.30 น.  เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ทามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบ

กิจกรรมคาราโอเกะถึง 23.00น.จ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00น.  ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ

09.00น. กิจกรรมล่องแพชมวิวทะเลสาบและถ่ายรูปชมวิว

12.00น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ     1.กิจกรรมที่แถมฟรีหากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายคะ

2.ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม Vat

 

 

 

www.phupailake.com    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
225  หมู่  1  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel : 089-7429637  Fax : 034-510700