Get Adobe Flash player

เนื้อหา

packages4 ตามไปดู

packages ตามไปดู 3 วัน 2 คืน 
พักรีสอร์ท + อาหาร 5 มื้อ( ดินเนอร์ + เช้า + อุทยานฯ +เย็น+ เช้า)
แถมฟรี!!!กิจกรรม เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + คาราโอเกะ + ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ + ล่องแพเปียก +เรือแคนนู
+เรือคายัค +เที่ยวถ้ำวัดพุกุ้ง + ค่าเรือด่วน+ ฟรีน้ำแข็งและน้ำดื่มตลอดการเข้าพัก 
พิเศษ  20 ท่านขึ้นไป ท่านละ  2,599 บาท

packages ตามไปดู 2 วัน 1 คืน     พักรีสอร์ท + อาหาร 4 มื้อ( เที่ยง +เย็น+ดึก+ เช้า)
แถมฟรี!!!กิจกรรมเที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น+คาราโอเกะ+ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ  + ล่องแพเปียก+เล่นเรือแคนนู คายัค+ค่าเรือด่วน
+ ฟรีน้ำแข็งและน้ำดื่มตลอดการเข้าพัก  พิเศษ  20  ท่านขึ้นไป ท่านละ  1,899 บาท
พิเศษ 20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,899 บาทpackages ตามไปดู 3 วัน 2 คืน 

วันแรก

13.00น.เดินทางถึงภูไพร เลค รีสอร์ทโดยสวัสดิภาพ เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30น.ล่องแพเปียกชมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ กิจกรรมล่องแพเปียก แคนนูคายัค เล่นน้ำตามอัธยาศัย
18.30 น.เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ทามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบ พร้อมกิจกรรมคาราโอเกะ.
23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆคะ
08.30น. เดินทางลงเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น และชมความงามของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างการล่องเรือก็พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00น.ถึงท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เดินเท้าขึ้นไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีทั้งหมด 7 ชั้นทุกชั้นสวยงามมาก โดยเฉพาะชั้นที่ 3 และ 4 สวยงามมากกว่าทุกชั้น
12.00น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่อุทยานฯจัดไว้ต้อนรับ( น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้น 4 )
14.30น. เดินเท้ากลับมายังที่ท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อล่องเรือกลับรีสอร์ท
16.00น. ล่องเรือถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00น.สนุกสนานกับกิจกรรมอาบน้ำเย็น เล่นน้ำ เล่นเรือแคนนู
18.30 น.เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ทามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทะเลสาบพร้อมกิจกรรมคาราโอเกะ.
23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00น. ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ
09.00น. ล่องแพชมทะเลสาบ และถ่ายรูปชมวิว เขื่อนศรีนครินทร์
12.00น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมวันที่ 2 สามารถเปลี่ยน เป็นนั่งช้าง และ เที่ยวน้ำตกเอราวัณได้ตามกำหนดเวลาเดิมคะ โดยช่วงเช้านั่งช้าง และ บ่ายเที่ยวน้ำตกคะ

หมายเหตุ.....
1. กิจกรรมที่แถมฟรีหากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายคะ
2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT

www.phupailake.com Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
225 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 Tel: 089-7429637 Fax: 034-510700


packages ตามไปดู 2 วัน 1 คืน

วันแรก

08.30น. เช็คอินเข้าที่พัก (ชำระเงินส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก)
09.00น. เดินทางลงเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น และชมความงามของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างการล่องเรือก็พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30น.ถึงท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เดินเท้าขึ้นไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีทั้งหมด 7 ชั้นทุกชั้นสวยงามมาก
โดยเฉพาะชั้นที่ 3 และ 4 สวยงามมากกว่าทุกชั้น
12.00น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางร้านค้าสวัสดิการอุทยานฯจัดไว้ต้อนรับ
13.30น.เชิญทุกท่านเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
14.30น. เดินเท้ากลับมายังที่ท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อล่องเรือกลับรีสอร์ท
16.00น. ล่องเรือถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30น. กิจกรรมล่องแพเปียก แคนนู เล่นน้ำ สนุกสนานกับกิจกรรมอาบน้ำเย็น
18.00น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์
19.00 น. ช่วงร้องเอง คาราโอเกะถึง 5 ทุ่ม
23.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.00น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆคะ
08.30น. เชิญทุกท่านเดินทางลงเรือ เที่ยวชมถ้ำวัดพุกุ้ง กราบพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ ภายในถ้ำ
10.00น.เดินทางกลับมายังท่าเทียบเรืออีกครั้งเพื่อล่องชมวิวในเขื่อน
11.00น. จอดเกาะเขาต้นคาง ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนกลับ
11.30 น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคะ

หมายเหตุ ...
1. กิจกรรมที่แถมฟรี หากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT
www.phupailake.com Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
225 หมู่ 1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 Tel: 089-7429637 Fax: 034-510700