Get Adobe Flash player

เนื้อหา

packages4 ตามไปดู

packages ตามไปดู 3 วัน 2 คืน 

พักรีสอร์ท + อาหาร 5 มื้อ( ดินเนอร์ + เช้า + อุทยาน +เย็น+ เช้า)

 

แถมฟรี!!!กิจกรรม เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น +ห้องจัดเลี้ยง+ คาราโอเกะ + ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ + ล่องแพเปียก

 

+เรือแคนนู+เรือคายัค +เที่ยวถ้ำวัดพุกุ้ง + ค่าเรือด่วน+ ฟรีน้ำแข็งและน้ำดื่มตลอดการเข้าพัก 

 

พิเศษ  20 ท่านขึ้นไป ท่านละ  2,999 บาท

 

 packages ตามไปดู 3 วัน 2 คืน 

วันแรก

14.00น.เดินทางถึงภูไพร เลค รีสอร์ทโดยสวัสดิภาพ เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย(ชำระเงินส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก)

16.30น.ล่องแพเปียกชมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ กิจกรรมล่องแพเปียก แคนนูคายัค เล่นน้ำตามอัธยาศัย

18.00น.รับประทานอาหารมื้อเย็น ริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์

19.00 น.ช่วงร้องเอง คาราโอเกะถึง 5 ทุ่ม

23.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆคะ

08.30น. เดินทางลงเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น และชมความงามของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์

ระหว่างการล่องเรือก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00น.ถึงท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เดินเท้าขึ้นไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีทั้งหมด 7 ชั้น

ทุกชั้นสวยงามมาก โดยเฉพาะชั้นที่ 3 และ 4 สวยงามมากกว่าทุกชั้น

12.00น. ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางร้านค้าสวัสดิการอุทยานฯจัดไว้ต้อนรับ( น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชั้น 4 )

14.30น. เดินเท้ากลับมายังที่ท่าเทียบแพของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อล่องเรือกลับรีสอร์ท

16.00น. ล่องเรือถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00น.สนุกสนานกับกิจกรรมอาบน้ำเย็น เล่นน้ำ เล่นเรือแคนนู ( ลูกค้าดำเนินการเอง )

18.00น.ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์

19.00น. ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงร้องเอง คาราโอเกะ สรุปโปรแกรมและแจ้งโปรแกรมในการทำกิจกรรมวันต่อไป

23.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00น. ขอเชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆ กาแฟ โอวัลติน ขนมปังปิ้ง หอมๆ

08.30น.ลงเรือเดินทางไปเที่ยวถ้ำไหว้พระที่ถ้ำวัดพุกุ้ง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

10.00น.กลับจากถ้ำล่องเรือชมทะเลสาบ และถ่ายรูปชมวิว ที่เกาะเขาต้นคาง

11.00น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมวันที่ 2 สามารถเปลี่ยน เป็นนั่งช้าง และ เที่ยวน้ำตกเอราวัณได้ตามกำหนดเวลาเดิมคะ โดยช่วงเช้านั่งช้าง และ บ่ายเที่ยวน้ำตกคะ

หมายเหตุ.....

1. กิจกรรมที่แถมฟรีหากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายคะ

2. ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม VAT
สอบถามเพิ่มเติม โทร.081-847 1263 , 093-159 3366 , 094-595 1442
www.phupailake.com     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
225 หมู่  1ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel: 089-7429637  Fax:  034-510700