เนื้อหา

packages วันสบาย

พักรีสอร์ท + อาหารบุฟเฟ่ 2 มื้อ ( เย็น – เช้า)

แถมฟรี!!!   *-*  ล่องแพชมทะเลสาป เล่นแพเปียก + เรือแคนนู +น้ำแข็งน้ำดื่มฟรีตลอดการเข้าพัก 

แพคเก็จสำหรับ    4  ท่าน  ขึ้นไป 

วันศุกร์ –เสาร์เพียงท่านละ 1,899 บาท

วันอาทิตย์– พฤหัสบดี  เพียงท่านละ 1,499 บาท

 

รายละเอียดโปรแกรม

 

วันที่ 1

13.00น.เดินทางถึงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก ( ชำระในส่วนที่ค้างจ่ายทั้งหมดในวันที่เข้าพัก )

14.00น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00น. กิจกรรมล่องแพเปียก แคนนู พายเรือ เล่นน้ำ

18.00น. เชิญรับประทานอาหารเย็น

18.30น. รับฟังเพลงเบา เบา ขับกล่อมท่ามกลางธรรมชาติ

21.00น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

07.00 น. เชิญรับประทานอาหารเช้าร้อนๆค่ะ

09.00น. ล่องแพชมทะเลสาบเขื่อนศรีนคินทร์ ( ถ่ายรูป ชมวิว )

12.00น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

1.กิจกรรมที่แถมฟรีหากลูกค้าไม่ใช้บางรายการไม่สามารถขอเป็นส่วนลดได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายคะ

2.ราคาโปรโมชั่นยังไม่รวม Vat

www.phupailake.com    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

225  หมู่  1  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 Tel : 089-7429637  Fax : 034-510700